ورود به آریافلکس

تیپ آلومینیومی آریاسیل

این محصول نوار چسب آلومینیومی است که برای پوشاندن درزها و اتصالات در عایقکاری با عایق های روکش آلومینیوم استفاده می شود . در واقع تیپ آلومینیومی آریا سیل مراحل عایق کاری را تکمیل میکند تا عایقکاری از هر جهت مطمئن شده و از پرت حرارت و انرژی جلوگیری شود.
متداول ترین نوع این محصول با عرض 5 سانتی متر وحلقه های 50 یاردی تولید و عرضه می شود.

نمایش تصویر
تیپ آلومینیومی تیپ آلومینیومی تیپ آلومینیومی تیپ آلومینیومی